Patentle İlgili Diğer İşlemler

Adres Değişikliği

Patent / Faydalı Model sahibinin adresinde değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir. Adres değişikliği, tescil sahibinin tüm Patent / Faydalı Modellerinde yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra adres değişikliği yapılmış Patent / Faydalı Model tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Yeni adresli faaliyet Belgesi


Ünvan Değişikliği

Patent / Faydalı Model sahibinin unvanında değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Unvan değişikliği, tescil sahibinin tüm Patent / Faydalı Modellerinde yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra unvan değişikliği yapılmış Patent / Faydalı Model tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• Noter onaylı İmza Sirküleri
•Ticari Sicil Gazetesi


Nevi Değişikliği

Patent / Faydalı Model sahibinin unvanında nevi değişikliği olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Nevi değişikliği, tescil sahibinin tüm Patent / Faydalı Modellerinde yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra nevi değişikliği yapılmış Patent / Faydalı Model tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Ticari Sicil Gazetesi


Veraset ve İntikal

Patent / Faydalı Modelin veraset yolu ile intikal etmesi durumunda bu değişikliğin Patent / Faydalı Model sicili kütüğüne işlenmesi gerekir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Mahkeme Kararı


Birleşme

Patent / Faydalı Model sahibinin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda Patent / Faydalı Model yeni işletme adına geçirilmelidir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Birleşmeyi gösterir belge
• Yeni işletmenin faaliyet belgesi


Devir

Patent / Faydalı Model sahibi markasındaki eşyaların bir kısmını veya tamamını başka işletmelere devir edebilir. Bu devirin geçerlilik kazanabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne kaydının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• Devir alan adına İmza Sirküleri
• Devir alan adına faaliyet belgesi
• Noter onaylı Devir Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


Lisans

Patent / Faydalı Model sahibi markasındaki eşyalardan bir kısmının veya tamamının kullanma hakkını üçüncü şahıslara verebilir. Lisans inhisari(tekeli) veya inhisari(tekeli) olmayan lisans olarak ikiye ayrılır. İnhisari Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendiside markayı kullanamaz. Sözleşmede belirtilmemişse lisans inhisari lisans olarak kabul edilir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• Lisans alan adına İmza Sirküleri
• Lisans alan adına faaliyet belgesi
• Noter onaylı Lisans Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


Teminat

Tescilli bir Patent / Faydalı Model, işletmeye bağlı olmadan teminat olarak gösterilebilir. Teminat olarak gösterilen Patent / Faydalı Model üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, teminatı verenin onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Teminatın Patent / Faydalı Model sicilinden kaldırılabilmesi için; sözleşmenin karşılıklı olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının verilmesi zorunludur.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


Rehin

Tescilli bir Patent / Faydalı Model, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen Patent / Faydalı Model üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Patent / Faydalı Model rehni, rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşul ve sürenin ortadan kalkmış olması veya Patent / Faydalı Modelin icra yoluyla satılması ile sona erer.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.