Markayla İlgili Diğer İşlemler

Marka Araştırma

Marka tescil işlemlerine başlanılabilmesi ve bu tür red ihtimallerini aza indirmek için öncelikle tescilini talep ettiğiniz marka için bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Başvurusu yapılmış markaları görebilmek için Türk Patent Enstitüsünden resmi araştırma yapılabilmektedir. Ön araştırma işleminin olumlu sonuçlanması halinde gereken başvuru dosyalanabilmektedir.

Gerekli Belgeler: Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)

Marka Yenileme

Markanın koruma süresi 10 yıldır. On yılın bitiminden 6 ay önce ve cezalı olarak 6 ay sonra yenileme yapılabilmektedir. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra yenilenmiş marka tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı veya fotokopisi

Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir. Adres değişikliği, tescil sahibinin tüm markalarında yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra adres değişikliği yapılmış marka tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Yeni adresli faaliyet Belgesi

Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin unvanında değişiklik olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Unvan değişikliği, tescil sahibinin tüm markalarında yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra unvan değişikliği yapılmış marka tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:

• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• Noter onaylı İmza Sirküleri
• Ticari Sicil Gazetesi

Nevi Değişikliği

Marka sahibinin unvanında nevi değişikliği olursa bunu Türk Patent Enstitüsüne bildirerek sicilde değişikliğini yaptırmalıdır. Nevi değişikliği, tescil sahibinin tüm markalarında yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra nevi değişikliği yapılmış marka tescil belgesi Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilmektedir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Ticari Sicil Gazetesi

Veraset ve İntikal

Markanın veraset yolu ile intikal etmesi durumunda bu değişikliğin marka sicili kütüğüne işlenmesi gerekir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Mahkeme Kararı

Birleşme

Marka sahibinin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda markası yeni işletme adına geçirilmelidir.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Birleşmeyi gösterir belge
• Yeni işletmenin faaliyet belgesi

Devir

Marka sahibi markasındaki eşyaların bir kısmını veya tamamını başka işletmelere devir edebilir. Bu devirin geçerlilik kazanabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne kaydının yapılması gerekmektedir. Marka sahibinin devredeceği markalara benzer başka markaları bulunması halinde onları da devretmek zorundadır. Kısmi devirler, tescil kapsamı mal veya hizmetlerden aynı alt grupta olanların tamamı için söz konusudur.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• Devir alan adına İmza Sirküleri
• Devir alan adına faaliyet belgesi
• Noter onaylı Devir Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)

Lisans

Marka sahibi markasındaki eşyalardan bir kısmının veya tamamının kullanma hakkını üçüncü şahıslara verebilir. Lisans inhisari(tekeli) veya inhisari(tekeli) olmayan lisans olarak ikiye ayrılır. İnhisari Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendiside markayı kullanamaz. Sözleşmede belirtilmemişse lisans inhisari lisans olarak kabul edilir.

Gerekli Belgeler: 

• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı • Lisans alan adına İmza Sirküleri
• Lisans alan adına faaliyet belgesi
• Noter onaylı Lisans Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)

Teminat

Tescilli bir marka, işletmeye bağlı olmadan teminat olarak gösterilebilir. Teminat olarak gösterilen marka üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, teminatı verenin onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Teminatın marka sicilinden kaldırılabilmesi için; sözleşmenin karşılıklı olarak bozulduğunu gösterir belge veya teminatı kabul edenin noter onaylı beyanının verilmesi zorunludur.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)

Rehin

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin edilen marka üzerinde; yenileme veya adres değişikliği hariç, rehin alanın onayı olmada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Marka rehni, rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, rehin bir koşula veya süreye bağlı ise bu koşul ve sürenin ortadan kalkmış olması veya markanın icra yoluyla satılması ile sona erer.

Gerekli Belgeler:
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup, noter onayı gerekmemektedir.)
• Marka Tescil Belgesi aslı
• İmza Sirküleri
• Noter Onaylı Teminat Sözleşmesi (formlar bölümünde bulunmaktadır.)

Marka İptali

Başvurulmuş bir markadan vazgeçmek istendiğinde marka iptali yapılmalıdır.

Gerekli Belgeler:
• Noter Onaylı Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmakta olup)
• Noter Onaylı İmza Sirküleri


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.