KORUMARK – Tescilli Markanızı ve Patentinizi Takip ve Koruma Sistemi

Bir markanın ve Patentin  tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamına gelmemektedir. KORUMARK İzleme, tescilli markanın  veya patentin aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek yöntemdir.

 

Bu hizmet Türk Patent Enstitüsü ‘ ne başvuruları yapılan ve Resmi Marka  ve patent Bülteni’nde ilan edilen markaların ve Patentlerin  markanıza ve patentinize  benzer olup olmadığının gelişmiş  KORUMARK programı vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka ve Patent  başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak müşterilerimize rapor edillmesi şeklindedir.

 

Marka  ve Patent izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 3000 marka ve Patent  başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka  ve Patent Bülteni incelenerek, markanıza ve Patentinize  aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların ve patentlerinizin  henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.

 

 KORUMARK Marka  ve Patent İzleme Hizmet İçeriği

Marka ve Patent  İzleme Hizmeti tescilli markanın ve Patentin  aynısının veya benzerinin TPE ‘ nin her ay yayınlamış olduğu marka ve Patent  bültenlerinden KORUMARK  İzleme sistemi ile  tespit edilmesi ve bildirimi şeklindedir. Piyasa takibini içermez.
Tescilli markanın  ve Patentin aynısı veya benzeri tespit edildiğinde müvekkile aylık raporlama yapılır.
Bu hizmet içeriği itibariyle sadece tespit ve bildirimden ibarettir. Bildirim sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka  ve patent sahibi’ ne (müvekkile) bağlıdır.
Marka  ve patent izleme hizmeti teşebbüse veya kişiye ait marka veya Patentler için senelik (12 aylık) olarak verilir ve ücretlendirilir.
Marka  ve patent sahibinin yıllık 5 adet benzer  markasına  ve ya Patentine kadar sabit tek ücret talep edilir, izleme hizmeti verilecek marka  ve patent  itiraz sayısı 5 den  fazla ise ayrıca ücretlendirme yapılır. Müvekkilin birden fazla markası  ve patenti var ise ve bu ana markanın ve patentin  alt markaları  ve patentleri şeklinde ise tek bir marka  ve patent olarak kabul edilir.