Genel Bilgiler

Tanım:

Marka, bir işletmenin mal yada hizmetlerini bir başka işletmenin mal ya da hizmetlerinden ayırt etmek için, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, eşyanın biçimi veya ambalajı gibi grafik olarak ifade edilebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Çeşitleri:

TİCARET MARKASI
Mal (eşya, ürün) ya da ambalajı üzerinde kullanılan markalardır.
HİZMET MARKASI
Belirli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalardır.
GARANTİ MARKASI
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
ORTAK MARKA
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Aşaması:

Bir marka başvurusu, başvuru itibari ile evrak giriş numarası almakta ve Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girmektedir.

Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına giren başvuru yaklaşık 2 ay sonra bir başvuru numarası almakta ve bunla ilgili tebliğ Türk Paten Enstitüsünden gönderilmektedir. Kod numarası verilmesinden sonra ön incelemesi 8 ile 10 ay arasında tamamlanıp bir karar verecektir .Markanıza kabul gelmesi durumunda Resmi Marka Bülteninde 3 ay ilana açılacak olan markanız bir itiraz olmaması halinde kesinleşecektir.Türk Patent Enstitüsü tarafından istenecek olan ve 4 aylık süre tanınan Kabul Harcının yatırılması durumunda Marka Tescil Belgeleriniz 2 ay içerisinde tarafınıza gönderilecektir.

Marka Başvurusuna herhangi bir sebepten red gelmesi durumunda sebep incelenerek tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde karara itiraz edilebilmektedir. İtirazın kabul olması durumunda işlemler normal prosedürde devam edecektir. İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda yine iki ay içerisinde kararın reddine ilişkin Türk Patent Enstitüsüne dava açılabilir. Reddin başvuran tarafından kabul edilmesi veya itirazların olumsuz sonuçlanması durumunda firmamız müşterisine hizmet bedelsiz yeni bir marka başvurusu yapmaktadır.
Bir Marka Tescil Belgesinin gönderilmesi başvurudan itibaren 14 ile 16 ayı bulmaktadır.

Marka tescil işlemlerine başlanılabilmesi ve bu tür red ihtimallerini aza indirmek için öncelikle tescilini talep ettiğiniz marka için bir ön araştırma yapılması gerekmektedir. Büro içi yapılan ön araştırmalar kendi veri tabanımızdan yapılmakta olup, yalnız kabul edilmiş ve yayına çıkmış markaları kapsamaktadır. Başvurusu yapılmış markaları da görebilmek için Türk Patent Enstitüsünden resmi araştırma yapılabilmektedir. Ön araştırma işleminin olumlu sonuçlanması halinde gereken başvuru dosyalanabilmektedir.

Marka Red Sebepleri:

• Markanın tanımına girmeyen işaretler,
• Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,
• Mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı işaretler ve adlar,
• Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak belirten işaretler,
• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler,
• Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan işaretler.
• Paris sözleşmesine üye ülkelerin hükümranlık işaretleri, bayrakları veya flamaları,
• Tarihi ve kültürel değerleri bakımından halka mal olmuş işaretler ve adlar,
• Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar,
• Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
• Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar,

Marka Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Faaliyet Belgesi (Oda sicil kayıt sureti)
• İmza Sirküleri (Tüzel Kişilik ise)
• Vekaletname (Formlar bölümünde bulunmaktadır.)
• Marka Örneği

Koruma Süresi:

Tescilli bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminden 6 ay öncesinde ve cezalı harç yatırılarak 6 ay sonrasında markalar yenilenmekte olup bu sürenin geçmesinden sonra yenileme yapılmamışsa tescilli markanız düşmektedir. Marka Tescil Belgesinin koruması yenilendiği sürece devam etmektedir.
Daha fazla bilgi almak için lütfen formlar bölümündeki bilgi istek formunu doldurup gönderiniz.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /var/www/vhosts/alipeker.com.tr/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Yorum Ekle

Required fields are marked *. Your email address will not be published.